รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 4 เส้น
ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 4 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 5 เส้น
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 5 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 7 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้วสูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 2.00 เมตร ลวด 9 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้วสูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น

รั้วลวดหนาม สูง 1.50 เมตร ลวด 3 เส้น
กั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน ชัดเจน
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3" x 3" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.50-3.00 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 3 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้ว 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 9 เส้น + 1 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 20 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 9 เส้น

รั้ว 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 8 เส้น + 2 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 40 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 8 เส้น

รั้ว 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 7 เส้น + 3 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 60 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 7 เส้น

รั้ว 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 6 เส้น + 4 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 80 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 6 เส้น

รั้ว 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ

รั้วลวดหนาม 5 เส้น + 5 แผ่นทึบ
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม.
แผ่นทึบสูงรวม 100 ซม.

เสาลวดหนามไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.10 เมตร ขึงลวดหนามจำนวน 5 เส้น

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาปูน

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาปูน
เสาปูน ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสารั้วอัดแรง 3.5" x 3.5" x 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาปูน

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาปูน
เสาปูน ล้อมที่ป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสารั้วอัดแรง 3.5" x 3.5" x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 2.00 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาเหล็ก

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร เสาเหล็ก
เสาเหล็ก ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นดิน 150 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 2.00 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาเหล็ก

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร เสาเหล็ก
เสาเหล็ก ล้อมที่ป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 2.00 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร บนปูน

รั้วตาข่าย สูง 1.50 เมตร บนปูน
ตั้งบนปูน ล้อมที่บอกอาณาเขตทั่วไป
ความสูงจากพื้นปูน 150 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 1.50 เมตร ติดเพลทบนปูน ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร บนปูน

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร บนปูน
ตั้งบนปูน ล้อมที่ป้องกันผู้บุกรุกเข้ามา
ความสูงจากพื้นปูน 200 ซม

เสาเหล็กแป๊ปน้ำ 1 1/2" x ยาว 2.00 เมตร ติดเพลทบนปูน ระยะห่างระหว่างเสา 3.00 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 2.00 เมตร

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 1 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 1 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

ด้านล่าง 1 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 20 ซม

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 2 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 1.60 เมตร + 2 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 160 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.10 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

ด้านล่าง 2 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 40 ซม

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 3 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 3 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายเทวดาสูง 1.65 เมตร

ด้านล่าง 3 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 60 ซม

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 4 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 4 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายไวน์แมนสูง 1.42 เมตร

ด้านล่าง 4 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 80 ซม

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 5 แผ่นทึบ

รั้วตาข่าย สูง 2.00 เมตร + 5 แผ่นทึบ
ล้อมที่ไม่ต้องการให้คนมุดเข้ามา
ความสูงจากพื้นดิน 200 ซม

เสาไอ 11 ซม x 11 ซม x 2.50 เมตร ฝังดิน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างเสา 2.15 เมตร ขึงด้วยตาข่ายเทวดาสูง 1.20 เมตร

ด้านล่าง 5 แผ่น แผ่นทึบ 20 ซม x 4 ซม x 210 ซม แผ่นทึบล่างรวมสูง 100 ซม

รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
10 ก.ค. 2565
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
4 ก.ค. 2561
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
19 ก.ค. 2563
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
10 มิ.ย. 2565
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
24 พ.ค. 2564
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
14 ก.ค. 2562
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
20 มิ.ย. 2563
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
23 ม.ค. 2565
รับติดตั้ง รั้วลวดหนาม ในพื้นที่ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
19 มิ.ย. 2563